Vertrouwen

Voor ons is vertrouwen het fundament in een relatie. Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy, waar mogelijk, te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen wanneer je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van WEL-COM. Wij zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Ook al verwijzen we via links naar andere websites. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

WEL-COM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer jij je inschrijft bij WEL-COM, dan geef je expliciet toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals hieronder is beschreven.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dan vragen we je vriendelijk de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door WEL-COM valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WEL-COM behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Privacyverklaring WEL-COM

WEL-COM is gevestigd in Wapenveld aan de Flessenbergerweg 55, 8191 LH en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08180634. Wel-Com is per email te bereiken via vanharte@wel-com.nl, ook voor vragen over deze privacyverklaring. WEL-COM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

WEL-COM acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.wel-com.nl/  en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op:  21 maart 2020


Gebruik van persoonsgegevens


Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Wel-Com aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wel-Com analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Wel-Com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, dieje te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. En zolang dit nodig is in verband met onze wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw gegevens is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die we met je aangaan. 


Jouw rechten


Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kun je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we je een kopie bezorgen van de gegevens die we over jou verwerken. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan jouw verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die we over jou verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij jouw informatie verwijderen, dan kun je ons op ieder moment informeren. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. Je kunt ook contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je je klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Let op: Om dit te kunnen claimen moet je jouw Google Analytics anonimiseren. Gebruik deze handleiding


Cookies


Wij willen jou op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL; heb je SSL (https://) geactiveerd voor je Phoenix site?
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door WEL-COM zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Dergelijke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Zij handelen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van WEL-COM. Het gaat om de volgende verwerkers:

 • Autorespond, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.
 • Sisow, voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen. De betalingen en facturen worden door Autorespond in samenwerking met Sisow verwerkt.


Met de bovenstaande bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WEL-COM blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.
Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als WEL-COM op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Disclaimer


Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en de daarin neergelegde voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. 

Jij bent als gebruiker verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op grond van de website alsmede voor het gebruik van die informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van de website. 


Intellectuele eigendom 

Wanneer jij één van onze diensten afneemt, dan doe je dat voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Het copyright van het materiaal zowel op de website zelf als het materiaal van de daaraan gelieerde diensten, is eigendom van WEL-COM/Chiquita Welmerink. Het is niet toegestaan om de inhoud van het cursusmateriaal, de werkboeken, de video’s en audiofiles te verspreiden op een manier waarvan je kunt nagaan dat dit niet is toegestaan. Ongewenste verspreiding zal juridische gevolgen hebben. Bij twijfel niet doen of toestemming vragen via: vanharte@wel-com.nl.

Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en one-liners te citeren op social media onder de vermelding van: “bron: Chiquita Welmerink, wel-com.nl"

Jouw deelname aan één van onze programma’s is jouw eigen verantwoordelijkheid, zowel wat betreft jouw eigen welzijn en de resultaten. WEL-COM kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor consequenties en resultaten. We kunnen je enkel helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën. De door ons ontwikkelde programma’s dienen een educatief doel. Het is onze missie om verschil te maken in de wereld en bij te dragen aan vrijheid, vrede, verzoening, geluk en liefde. Wij bieden geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Wij adviseren je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur mocht je twijfel hebben over je eigen welzijn. Op geen enkele wijze kan WEL-COM aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden. Je bent en blijft verantwoordelijk voor je eigen leven.

Dank voor het lezen!


arrow_drop_up arrow_drop_down