Privacybeleid  WEL-COM

Versie 0.2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 juni 2018

Vertrouwen
Voor ons is vertrouwen het fundament in een relatie. Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy, waar mogelijk, te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen wanneer je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van WEL-COM. Wij zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Ook al verwijzen we via links naar andere websites. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

WEL-COM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer jij je inschrijft bij WEL-COM, dan geef je expliciet toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals hieronder is beschreven.

WEL-COM is gevestigd in Wapenveld aan de Flessenbergerweg 55, 8191 LH en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08180634. WEL-COM is per email te bereiken via vanharte@wel-com.nl, ook voor vragen over deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dan vragen we je vriendelijk de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door WEL-COM valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WEL-COM behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

 Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens: 
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschrijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie te sturen. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn gedurende deze overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. WEL-COM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan WEL-COM geen contact met je opnemen. Daarnaast is WEL-COM in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Indien je geen persoonsgegevens aan WEL-COM wilt verstrekken, is WEL-COM niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat WEL-COM niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in een dergelijke situatie bij jou. Je kunt je afmelden voor de mailinglijst van WEL-COM door je af te melden via de link onderaan de e-mails. De mailings worden frequent verstuurd.

Cookies 
WEL-COM maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van WEL-COM bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Facebookpixels en Google Anaytics. Facebookpixels en Google Analytics houden bij welke pagina’s je bezoekt. Tevens doet WEL-COM aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast een op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Ook maakt WEL-COM gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd.

Doorgifte aan verwerkers en derden 
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door WEL-COM zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Dergelijke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Zij handelen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van WEL-COM. Het gaat om de volgende verwerkers:

  • Autorespond, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.
  • Sisow, voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen. De betalingen en facturen worden door Autorespond in samenwerking met Sisow verwerkt.

Met de bovenstaande bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WEL-COM blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.
Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als WEL-COM op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
WEL-COM heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van WEL-COM of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van WEL-COM of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn uiteraard verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

 Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Indien je een klacht wilt indienen over WEL-COM met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar vanharte@wel-com.nl. Dan helpen we je graag verder.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je ook contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen heeft over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.

Disclaimer
Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en de daarin neergelegde voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Jij bent als gebruiker verantwoordelijk voor de keuzes die jij maakt op grond van de website alsmede voor het gebruik van die informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van de website.

Intellectuele eigendom

Wanneer jij één van onze diensten afneemt, dat je dat doet voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Het copyright van het materiaal zowel op de website zelf als het materiaal van de daaraan gelieerde diensten, is eigendom van WEL-COM/Chiquita Welmerink. Het is niet toegestaan om de inhoud van het cursusmateriaal, de werkboeken, de video’s en audiofiles te verspreiden op een manier waarvan je kunt nagaan dat dit niet is toegestaan. Ongewenste verspreiding zal juridische gevolgen hebben. Bij twijfel niet doen of toestemming vragen via: vanharte@wel-com.nl.

Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren op social media onder de vermelding van: “bron: Chiquita Welmerink, wel-com.nl

Jouw deelname aan één van onze programma’s is jouw eigen verantwoordelijkheid, zowel wat betreft jouw eigen welzijn en de resultaten. WEL-COM kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor consequenties en resultaten. We kunnen je enkel helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën. De door ons ontwikkelde programma’s dienen een educatief doel. Het is onze missie om verschil te maken in de wereld en bij te dragen aan vrijheid, vrede, verzoening, geluk en liefde. Wij bieden geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Wij adviseren je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur mocht je twijfel hebben over je eigen welzijn. Op geen enkele wijze kan WEL-COM aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden. Je bent en blijft verantwoordelijk voor je eigen leven.

Dank voor het lezen!

WEL-COM

Flessenbergerweg 55

8191 LH Wapenveld

tel 038 – 4440676

E: vanharte@wel-com.nl