Kies wijzer?

In deze verkiezingstijd debatteren de verschillende partijen met elkaar. Je hoort vele standpunten over even zo veel onderwerpen. Men is voor of tegen. Iedere partij wil winnen. De stem van de burger, mijn stem. Het lijkt of de politici precies weten wat de beste manier is om het land te regeren. En niet alleen dat. Het lijkt alsof zij ook weten wat goed is voor mij, voor het land, voor de wereld.

In de VS dachten mensen er goed aan te doen om voor Trump te kiezen. Mensen die werkloos waren geworden door het sluiten van de mijnen. Zij dachten er goed aan te doen, totdat zij begrepen wat de plannen waren van Trump over het afschaffen van de Obamacare. Op het ene punt leek het een goede zet, op een ander punt helemaal niet.

Wat is goed en wat is fout? Bestaat het in de realiteit?

Het doet mij denken aan het verhaal van de Chinese boer die één paard en één zoon had.

Op een dag liep het paard weg. De dorpsbewoners jammerden en zeiden: “Oh wat erg voor je, je had maar één paard, nu is het weg.” De boer haalde zijn schouders op en zei: “Het is wat het is.”
Een tijdje later kwam het paard terug met nog een paard. De dorpsbewoners juichten: “Wat een wonder, wat heb je toch veel geluk!” De boer haalde wederom zijn schouders op en zei: “Het is wat het is”.
Het geluk leek de boer toe te lachen. Hij had twee paarden en samen met zijn zoon bewerkten zij het land. Maar dit geluk was van korte duur. De zoon viel van het paard en werd kreupel. Wederom jammerden de dorpsbewoners. En wederom haalde de boer zijn schouders op.
De oorlog brak uit, alle gezonde jonge mannen moesten naar het front. De kreupele zoon van de boer bleef thuis. In de oorlog kwamen de jonge soldaten om het leven. De dorpsbewoners zeiden: “Wat heb je toch een geluk. Jouw zoon leeft nog!”
De boer zei: “Het is wat het is”.

Het is menselijk om te denken in goed en fout. Zolang het goed gaat is er niets aan de hand. Gaat het niet goed, dan is er een probleem. Maar wat is goed en wat is fout? Zijn er mensen ontevreden of ongelukkig, dan moet er iets aan gedaan worden. Het voelt niet goed. Maar wat is eigenlijk het probleem? Waar gaat het echt over? En hoe los je dat dan op?

Wanneer je je beseft dat je je eigen belang het beste dient, wanneer je ook het belang van een ander dient, dan hoef je niet te vechten of te debatteren over wat goed of fout is. Dan luister je naar je hart, je luistert naar de ander en je vindt elkaar in wat echt belangrijk is. Dan wint iedereen! Zonder compromissen.

Een mooie uitdaging in deze tijd voor ieder van ons.

Over de schrijver
Wat er is gebeurd kun je niet veranderen, wel wat het met je doet. Shit happens. Vaak denken we dat je er mee moet leren leven. Het is niet anders. Ik dacht dat ook. Totdat ik ontdekte dat je de impact van een gebeurtenis kan oplossen naar volle tevredenheid, vrij en verbonden. Wanneer je het anders wilt, dan kan het ook anders.
Reactie plaatsen